ดวงชะตาของบุคคลสำคัญระดับประเทศนั้น เป็นดวงที่น่าจะติดตามศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับดวงชะตาในขณะนั้น ก็จะสามารถใช้เป็นสถิติ เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี เหมือนอย่างในอดีต เหล่าโหราจารย์จะมีการจตบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองเรียกว่า "ปูมโหร" โดยเฉพาะการกระทำของบุคคลระดับผู้นำของประเทศ มีความสำคัญอนาคตของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตาม

Hora Payakorn
:: ปูมดวงคนดัง ::
      ชื่อ       วัน - เวลาเกิด
  ทักษิณ ชินวัตร  26 กรกฎาคม 2492   11:15 น.
  ชวน หลีกภัย  28 กรกฎาคม 2481   18:15 น.
  พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  15 พฤษภาคม 2475   00:55 น.
  อานันท์ ปันยารชุน  9 สิงหาคม 2475   13:30 น.
  บรรหาร ศิลปอาชา  17 สิงหาคม 2475   24:00 น.
  สมัคร สุนทรเวช  13 มิถุนายน 2478   22:00 น.
  ธัมมะชโย  22 เมษายน 2487   18:05 น.
  ศรราม เทพพิทักษ์  22 สิงหาคม 2516   16:45 น.
  พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  22 กรกฎาคม 2481   06:30 น.
  เฉลิมชัย มัจฉากล่ำ  2 สิงหาคม 2496   14:00 น.
  ชัชวาลย์ คงอุดม  12 พฤศจิกายน 2489   03:00 น.
  พุ่มพวง ดวงจันทร์  4 สิงหาคม 2504   10:20 น.
  สามารถ พยัคฆ์อรุณ  5 ธันวาคม 2505   17:10 น.
  สุรพล สมบัติเจริญ  24 กันยายน 2473   04:30 น.
  มิตร ชัยบัญชา  1 มกราคม 2477   10:30 น.
  สมรักษ์ คำสิงห์  16 มกราคม 2516   04:50 น.
  วัฒนา ภู่โอบอ้อม  17 มกราคม 2513   06:10 น.
  พระธรรมปิฎก (ป.ปยุตโต)  13 มกราคม 2481   03:30 น.
  วินัย ละอองสุวรรณ (ยันตระ)  14 ตุลาคม 2494   03:25 น.
  กร ทัพพะรังสี  14 กันยายน 2488   20:30 น.
  ประจวบ ไชยสาส์น  20 สิงหาคม 2487   11:30 น.
  สุดารัตน์ เกยุราพันธ์  1 พฤษภาคม 2504   07:00 น.
  ปวีณา หงสกุล  5 กรกฎาคม 2492   20:00 น.
  ดวงกรุงเทพ  21 เมษายน 2325   06:54 น.
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.