Hora Payakorn
:: อักษร เลขศาสตร์ ::
มีตำราว่าด้วยเลขศาสตร์ เป็นการคิดอักษรแต่ละตัวออกมาเป็นตัวเลข รวมแล้วได้เลขเท่าไร ก็เอามาทำนาย การทำนายยึดตามหลักโหราศาสตร์ว่าด้วยดวงดาว และความหมาย

ตารางค่าตัวเลขในแต่ละตัวอักษร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อา
อำ

ฤา
อ่
อุ

A
J
S

เอ
แอ
อ้
อู

B
K
T
+

C
L
U

อะ
โอ
อั
อิ

D
M
V

อึ

E
N
W
ใอ

F
O
Xอี
อื
อ๊


G
P
Y

อ็

H
Q
Z


ไอ
อ์

I
R

วิธีคำนวณจากชื่อ ให้ดูค่าตัวอักษรในแต่ละคอลัมน์ แล้วนำมาบวกกัน ก็จะได้เป็นเลขกำลังของชื่อนั้นๆ หากเลขที่รวมกันเกิน 100 ให้แยกตัวเลขแต่ละตัวออกมาแล้วรวมกันใหม่ เมื่อสรุปว่าได้เลขกำลังเท่าไร ก็จะสามารถทำนายได้ ตามความหมายของแต่ละเลข

หมายเหตุ สามารถทดลองตรวจสอบ และวิเคราะห์ชื่อ โดยป้อนข้อมูลที่หัวข้อ วิเคราะห์-ชื่อสกุล
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.