Uranus 2.0

สำหรับ Uranus Version 3 ขึ้นไปเท่านั้น


คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Version ล่าสุด
5 มิ.ย.2557
DownLoad คลิ๊ก!
Ver 3.2.06
1. แสดง Aspect Lines ศูนย์รังสี และจุดอิทธิพล ที่สร้างจากการลากดาว
2. ดวงไทยนิรายนะ เปลี่ยนสัญลักษณ์ดาว เป็นตัวเลขได้
4 พ.ค.2557 Ver 3.2.05
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด
2. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงผลชันษาจร
3. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงภวจักร
19 เม.ย.2557 Ver 3.2.02
1. สร้างเส้นแบ่งเรือนในจานหลักเมื่อเลือกให้แสดง Aspect Line หากแสดงดวงจร หรือกำเนิดอย่างเดียว
2. ดวงไทย สามารถลากดาวจรค้นหาวันที่ที่ดาวทำมุมกับดวงกำเนิด ลากดาวจันทร์หาวันเวลาย้ายฤกษ์
3. ดวงราศีจักร เปลี่ยนเป็นนวางค์จักรได้
16 เม.ย.2557 Ver 3.2.01
1. เพิ่มดวงไทยนิรายนะ ตัดอัยนางศ์แบบลาหิรี สามารถลากดาวจรย้ายราศีได้ โดยลากสัญลักษณ์ของดาวจรไปทับจุดสัญลักษณ์ราศีถัดไป
30 มี.ค.2557 Ver 3.1.02
1. แก้ไขปุ่มลบข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่ทำงาน
2. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8 , Windows 8.1
09 มี.ค.2557 Ver 3.1.01
1. แก้บั๊กโปรแกรมในหลายส่วน
2. ปรับแต่งสีของจาน Harmonic
3. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.