Uranus 2.0

สำหรับ Uranus Version 3 ขึ้นไปเท่านั้น


คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Version ล่าสุด
20 ต.ค.2557
DownLoad คลิ๊ก!
Ver 3.2.11
1. ปรับปรุงสเกลในจานคำนวณแบบต่างๆ
13 ต.ค.2557 Ver 3.2.10
1. แก้ไขข้อบกพร่อง บางครั้งเปิดจาน Harmonic หรือ จาน 2 ชั้น แล้ว ขนาดจานเล็กมาก
2. ปรับปรุงโปรแกรมเสริม Helios
28 ก.ย.2557 Ver 3.2.09
1. ปรับการแสดงผลเส้นแบ่งเรือน ในจาน Harmonic ให้ชัดเจนขึ้น เมื่อแสดงภาพดวงแบบสากล และแสดง Aspect Lines
2. เพิ่มการแสดงองศาดาวในดวงไทยนิรายนะ
22 ส.ค.2557 Ver 3.2.07
1. เพิ่มความสามารถในการบันทึกขนาดหน้าจอ ไว้ใช้คราวต่อไปเมื่อเปิด ในจาน Harmonic และ จาน 2 ชั้น
2. เพิ่มโปรแกรมเสริม Helios ให้เรียกเปิดได้จากโปรแกรม Uranus
3. เพิ่มการแสดง Aspect Line ให้คำนวณกับจุดอิทธิพล A+B-C หรือ A/B ที่สร้างขึ้นจากการลากดาวสร้างจุดไว้
4. แก้ไขการอ่านคำแปลผิดในบางหน้าต่าง และแก้บั๊กในหลายๆ จุด
5 มิ.ย.2557 Ver 3.2.06
1. แสดง Aspect Lines ศูนย์รังสี และจุดอิทธิพล ที่สร้างจากการลากดาว
2. ดวงไทยนิรายนะ เปลี่ยนสัญลักษณ์ดาว เป็นตัวเลขได้
4 พ.ค.2557 Ver 3.2.05
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด
2. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงผลชันษาจร
3. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงภวจักร
19 เม.ย.2557 Ver 3.2.02
1. สร้างเส้นแบ่งเรือนในจานหลักเมื่อเลือกให้แสดง Aspect Line หากแสดงดวงจร หรือกำเนิดอย่างเดียว
2. ดวงไทย สามารถลากดาวจรค้นหาวันที่ที่ดาวทำมุมกับดวงกำเนิด ลากดาวจันทร์หาวันเวลาย้ายฤกษ์
3. ดวงราศีจักร เปลี่ยนเป็นนวางค์จักรได้
16 เม.ย.2557 Ver 3.2.01
1. เพิ่มดวงไทยนิรายนะ ตัดอัยนางศ์แบบลาหิรี สามารถลากดาวจรย้ายราศีได้ โดยลากสัญลักษณ์ของดาวจรไปทับจุดสัญลักษณ์ราศีถัดไป
30 มี.ค.2557 Ver 3.1.02
1. แก้ไขปุ่มลบข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่ทำงาน
2. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8 , Windows 8.1
09 มี.ค.2557 Ver 3.1.01
1. แก้บั๊กโปรแกรมในหลายส่วน
2. ปรับแต่งสีของจาน Harmonic
3. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.