โหราศาสตร์คืออะไร
จรรยาบรรณโหร
การผูกดวง
ดาราศาสตร์แบบไทยๆ
เมื่อโลกเป็นศูนย์กลาง
ดูดาวเคราะห์จากจักรราศี
Horoscope
ตำนานดาวพระเคราะห์
จักรราศีวิภาค
คู่ธาตุ คู่มิตร คู่ศัตรู
ลัคนาและดวงชะตา
ดาวเกษตร ปรเกษตร
ดาวอุจ ดาวนิจ
มหาจักร ราชาโชค

สืบค้นข้อมูล
คำค้น

เกร็ดความรู้ด้านโหราศาสตร์ ที่เรารวบรวมนั้น บ้างก็มาจากเวปไซค์ต่างๆ จากตำราโหราศาสตร์ไทยบ้าง พยายามเขียนเองบ้าง เรียบเรียงใหม่บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทย ได้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์นี้อย่างถูกต้อง มากขึ้น ขออภัยที่ไม่สามารถ แจ้งแหล่งที่มาได้

:: การผูกดวง ::
การผูกดวง ก็ได้แก่ การจำลองภาพของจักรวาลพร้อมด้วยตำแหน่งของดาว พระเคราะห์ต่างๆที่อยู่ในแต่ละราศี ณ เวลาที่กำหนดนั้นมาให้เห็นนั่นเอง

การผูกดวงในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ ดวงพิชัยสงคราม เป็นดวงที่แสดงตำแหน่งของดาว พระเคราะห์ พร้อมด้วยเกณฑ์อันเป็นที่มา ของดาวพระ เคราะห์แต่ละดวงโดย ละเอียด การผูกดวงพิชัยสงครามนี้ ผู้ผูกจะต้องมีความรู้ และมีความชำนาญในหลักเกณฑ์ของคัมภีร์สุริยยาตร์ เป็นอย่างดี มากแล้วจึงจะผูกได้ ดวงสมผุส เป็นดวงที่แสดงตำแหน่งของดาว พระเคราะห์ โดยละเอียด การผูกดวงแบบสมผุสนี้ทำได้โดยคำนวณเฉลี่ย จากปฏิทินโหร

ดวงราศี เป็นดวงที่แสดงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ให้ทราบ แต่เพียงว่า ดาวอะไรอยู่ในราศีไหนเท่านั้น ดวงแบบนี้โดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า " ดวงราศีจักร หรือดวงอีแปะ " ซึ่งเป็นดวงที่ใช้กันแพร่หลายในวงการพยากรณ์เป็นอย่างมาก ทั้งในวงการ อาชีพและวงการสมัครเล่น นักพยากรณ์ที่พยากรณ์ได้อย่างผาดโผนและพยากรณ์ได้อย่าง วิจิตรพิสดารทันอกทันใจเจ้าชะตาที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่องกันอย่าง กว้างขวาง ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นนักพยากรณ์ที่มีความรู้แตกฉาน และชำนาญในการพยากรณ์ ดวงราศีหรือดวงอีแปะ ในการศึกษาแนวนี้จะใช้ " ดวงราศี " หรือ " ดวงอีแปะ " เป็นหลักในการสอนการเรียน ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่ององศา ลิปดาของดวงใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่มีความละเอียดและลึกซึ้งมาก ฉะนั้นการใช้แต่ " ดวงราศี หรือดวงอีแปะ " ซึ่งบอกตำแหน่งของดาวให้รู้แต่เพียงหยาบๆหรือกว้างๆจะทำให้ได้ผล ในทางพยากรณ์น้อยไปหรือความสงสัยข้อนี้ตอบได้ว่าหลักวิชาทุกอย่างต่างก็มีความละเอียดและ ความลึกซึ้งในตัวของมันเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวิชาทำหมวกซึ่งเป็นของสูง หรือว่าวิชาทำรองเท้าซึ่งถือว่าเป็นของต่ำ ในการล่าสัตว์ไม่จำเป็นว่าชาวกรุงที่มีปืนดีๆ ราคาแพงๆ นั้นจะสามารถล่าสัตว์ได้มากกว่าพรานป่าซึ่งมีแต่ปืนแก๊ปเก่าๆ ราคาถูกๆ ก็หาไม่ และก็มิได้หมายความว่าไอ้ตี๋ที่เข็นรถขายฝรั่งดอง แต่เสียบกระเป๋าเสื้อด้วยปากกาปลอกทองราคาแพงๆ จะเขียนหนังสือได้เก่งและสวยกว่าพวกเสมียนพนักงานที่ใช้ปากกาลูกลื่นราคาถูกๆ ก็หาไม่
ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นดวงพิชัยสงครามหรือดวงสมผุส ดวงราศีหรือดวงอีแปะ แต่ละดวงมีความ เหมาะ ละเอียดลึกซึ้งในแบบตนเองอยู่แล้วด้วยกันทั้งสิ้น การที่จะพยากรณ์ได้ผลดีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ที่นักพยากรณ์ผู้นั้นจะเข้าถึง ความละเอียดลึกซึ้งของดวงแบบนั้นๆ ได้เพียงใดมากกว่า

สำหรับการผูกดวงของ Payakorn.Com ระบบของเราสามารถทำการผูกดวงดวงได้ทั้ง 3 แบบ แต่ผลการผูกดวงที่แสดงใน Website นี้จะเป็น การผูกดวงแบบสัมผุส กล่าวคือมีการบอกตำแหน่งองศาของดาวทุกดวง โดยการคำนวนตามหลักของคัมภีร์สุริยยาตร์ โหราจารย์ทุกท่านสามารถนำไปใช้ในการดูดวงได้อย่างละเอียด