Uranus 2.0

สำหรับ Uranus Version 3 ขึ้นไปเท่านั้น


คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Version ล่าสุด
22 ธ.ค.2557
DownLoad คลิ๊ก!
Ver 3.4.02
1. เพิ่มการแสดงสีของราศีในจาน 360 และ 90
2. ปรับแต่งสีจานคำนวณ 90 45 22;30 ให้แสดงสเกลสีดำ
2. จานสองชั้นสามารถปิดภาพดวงของวงในได้ ตั้งให้แสดงจานคำนวณสเกลสีดำได้
3. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
10 ธ.ค.2557 Ver 3.4.01
1. ปรับแต่งสีจานคำนวณหน้าจอหลักให้แสดงสีของราศีในจาน 360 และ 90 โดยเข้าไปตั้งค่าในเมนู เครื่องมือ ->ตั้งค่าตัวเลือก โดยเช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ "แสดงสีในราศี จาน 360, 90"
2. ปรับแต่งสีจานฮาร์โมนิคต่างๆ และจานคำนวณ 2 ชั้น และดวงไทยนิรายนะ
3. เพิ่มการลากเมอริเดียน และลัคนา ไปทับดวงกำเนิดหรือดวงจร โดยใช้เม้าส์ปุ่มขวา จะเป็นการคำนวณหาเวลาที่ เมอริเดียนหรือลัคนากุมดาวนั้น ของวัน
26 พ.ย.2557 Ver 3.3.09
1. ปรับแต่งจานคำนวณ 2 ชั้น และจานฮาร์โมนิคต่างๆ
2. ปรับแก้การแสดง Tool Tip Text ในหน้าจอหลักให้แสดงผลครบได้ขาดตกขอบ
19 พ.ย.2557 Ver 3.3.07
1. ปรับแต่งจานคำนวณ 90 และ 45 ในหน้าจอหลัก และหน้าจอ จาน Harmonic
2. แก้ไขการคำนวณดวงทินวรรษ กรณีที่มีองศาอาทิตย์อยู่ใกล้จุดเมษมากๆ
17 พ.ย.2557 Ver 3.3.06
1. ปรับตาราง Aspect Table ให้สามารถคลิ๊กที่แถวแรก หรือคอลัมภ์แรก เพื่อตั้งแกนที่ดาวนั้นได้ และปรับเพิ่มการแสดงผล Same as เป็นสีชมพู และ Reciprocal เป็นสีเขียวขี้ม้า ในตาราง
2. แก้ไขโปรแกรมเสริม Astro Earth Map ให้มีตัวเลือกในการคำนวณหลากหลายขึ้น
3. ปรับแต่งจานคำนวณในหน้าจอหลัก ใน Harmonic ต่างๆ โดยเฉพาะจาน 90 องศา
3 พ.ย.2557 Ver 3.3.04
1. ในเมนู ดวงจร Transit -> เครื่องมือช่วยคำนวณดวงจรต่างๆ:: เพิ่มการคำนวณ เมอริเดียน.ลัคนา จรกุมดาวในแต่ละวัน , จันทร์จรกุมดาวต่างๆในแต่ละเดือน
2. แก้บั๊กจาก V.3.3.02-03 ในหลายๆ จุด
3. แก้ไขตาราง Table Aspect ให้ใหญ่ขึ้น และสามารถคลิ๊กเพื่อเน้นสีได้
1 พ.ย.2557 Ver 3.3.03
1. เพิ่มโปรแกรมเสริม Astro Earth Map ใช้เพื่อค้นหาเมืองทั่วโลก สามารถ re-location ได้ และผูกดวงโลกหมุน ตามเมอริเดียนหรือลัคนา (Beta Version) การค้นหาอาจใช้ป้อนชื่อเมือง ป้อน Longitude หรือคลิ๊กที่ Earth Map เพื่อเลือก Lat Long
2. ในตาราง Atlas สามารถค้นหาเมืองโดยป้อนว่า Long (เช่น 100E) หรือเพิ่ม Lat ด้วย (เช่น 13N)
3. ในดวงจรทรานสิต สามารถค้นหาเวลาที่ เมอริเดียนหรือลัคนา กุมปัจจัยต่างๆ ได้ โดย กดปุ่ม Shift พร้อม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิ๊กที่ปัจจัย ถ้าคลิ๊กซ้ายหาเมอริเดียน คลิ๊กขวาหาลัคนา
20 ต.ค.2557 Ver 3.2.11
1. ปรับปรุงสเกลในจานคำนวณแบบต่างๆ
13 ต.ค.2557 Ver 3.2.10
1. แก้ไขข้อบกพร่อง บางครั้งเปิดจาน Harmonic หรือ จาน 2 ชั้น แล้ว ขนาดจานเล็กมาก
2. ปรับปรุงโปรแกรมเสริม Helios
28 ก.ย.2557 Ver 3.2.09
1. ปรับการแสดงผลเส้นแบ่งเรือน ในจาน Harmonic ให้ชัดเจนขึ้น เมื่อแสดงภาพดวงแบบสากล และแสดง Aspect Lines
2. เพิ่มการแสดงองศาดาวในดวงไทยนิรายนะ
22 ส.ค.2557 Ver 3.2.07
1. เพิ่มความสามารถในการบันทึกขนาดหน้าจอ ไว้ใช้คราวต่อไปเมื่อเปิด ในจาน Harmonic และ จาน 2 ชั้น
2. เพิ่มโปรแกรมเสริม Helios ให้เรียกเปิดได้จากโปรแกรม Uranus
3. เพิ่มการแสดง Aspect Line ให้คำนวณกับจุดอิทธิพล A+B-C หรือ A/B ที่สร้างขึ้นจากการลากดาวสร้างจุดไว้
4. แก้ไขการอ่านคำแปลผิดในบางหน้าต่าง และแก้บั๊กในหลายๆ จุด
5 มิ.ย.2557 Ver 3.2.06
1. แสดง Aspect Lines ศูนย์รังสี และจุดอิทธิพล ที่สร้างจากการลากดาว
2. ดวงไทยนิรายนะ เปลี่ยนสัญลักษณ์ดาว เป็นตัวเลขได้
4 พ.ค.2557 Ver 3.2.05
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด
2. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงผลชันษาจร
3. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงภวจักร
19 เม.ย.2557 Ver 3.2.02
1. สร้างเส้นแบ่งเรือนในจานหลักเมื่อเลือกให้แสดง Aspect Line หากแสดงดวงจร หรือกำเนิดอย่างเดียว
2. ดวงไทย สามารถลากดาวจรค้นหาวันที่ที่ดาวทำมุมกับดวงกำเนิด ลากดาวจันทร์หาวันเวลาย้ายฤกษ์
3. ดวงราศีจักร เปลี่ยนเป็นนวางค์จักรได้
16 เม.ย.2557 Ver 3.2.01
1. เพิ่มดวงไทยนิรายนะ ตัดอัยนางศ์แบบลาหิรี สามารถลากดาวจรย้ายราศีได้ โดยลากสัญลักษณ์ของดาวจรไปทับจุดสัญลักษณ์ราศีถัดไป
30 มี.ค.2557 Ver 3.1.02
1. แก้ไขปุ่มลบข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่ทำงาน
2. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8 , Windows 8.1
09 มี.ค.2557 Ver 3.1.01
1. แก้บั๊กโปรแกรมในหลายส่วน
2. ปรับแต่งสีของจาน Harmonic
3. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.