เกร็ดความรู้เรื่องปฏิทิน
เดิมปฏิทินของประเทศไทยนั้น วันขึ้นปีใหม่จะเป็นวันที่ 1 เมษายน ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปี 2483 แต่พอขึ้นปี 2484 นั้นได้ มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม แทน ทำให้ในปี 2484 นั้นจะมีเพียง 9 เดือน คือไม่มีเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคมซึ่ง ในการ คำนวน วันที่ในปฏิทินโหราศาสตร์ นี้ ได้ทำการทดเวลา ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยหากท่านเกิดก่อนปี พ.ศ. 2484 และเกิดในเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ระบบจะทำการบวกเพิ่มปีพ.ศ ของท่านเพิ่มขึ้น อีก 1 ปี เช่น ถ้าเกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2482 ระบบจะใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2483 ในการคำนวณสัมผุสดาวให้แทน
Hora Payakorn
:: ผูกดวง วางลัคนา หาสัมผุสดาว (ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์) ::

ชื่อ-สกุล
eMail
เพศ ชาย หญิง ไม่ระบุ
วัน เวลา และสถานที่เกิด
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. นาฬิกา นาที
สถานที่ ในประเทศ ต่างประเทศ

วัน-เวลาจร (ช่วงวันที่ต้องการให้ระบบทำนายเหตุการณ์)
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. นาฬิกา นาที
วิธีการหาลัคนา (โดยปกติโหรไทยจะใช้ 1,2,3)
เกณฑ์ในการใช้สัมผุสดาว

โปรดเช็คเครื่องหมายถูกเพื่อเข้าระบบป้องกันสแปม
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.