Hora Payakorn
Banner ด้านบน ขนาด 468 x 60 Pixels
การแสดงผลจะแสดงในทุกหน้าในเวบ โดยจะสลับกันแสดงผล รับจำนวนไม่เกิน 5 Banner การแสดงเวบเพจ ทั้งหมดของ Payakorn.com ไม่ต่ำกว่า 30,000 หน้าต่อวัน เท่ากับว่าแต่ละรายจะได้แสดงผล ไม่ต่ำกว่า 6,000 ครั้ง ผู้ชมเวบ เห็นโฆษณาแน่นอน อัตราค่าโฆษณา เดือนละ 1,500 บาท โดยหากลงติดต่อกัน 3 เดือน แถม 1 เดือน
Banner ด้านข้างขวา ขนาด 125 x 125 Pixels
การแสดงผลจะแสดงในหน้าเวบทุกหน้าที่มี 3 คอลัมภ์ รับจำนวนไม่เกิน 5 ราย อัตราค่าโฆษณา เดือนละ 1,500 บาท โดยหากลงติดต่อกัน 3 เดือน แถม 1 เดือน เช่นกัน
Banner ด้านข้างซ้าย ขนาด 125 x 125 Pixels
การแสดงผลจะแสดงในด้านล่างเมนู รับจำนวนไม่เกิน 3 ราย อัตราค่าโฆษณา เดือนละ 1,500 บาท โดยหากลงติดต่อกัน 3 เดือน แถม 1 เดือน เช่นกัน
ง่ายๆ วิธีการติดต่อลงโฆษณาตรงนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย111 หมายเลขบัญชี
052-2-91489-0 เจ้าของบัญชีชื่อ อมรรัตน์ อัศวนนท์วิวัฒน์
2. แจ้งรายละเอียด โดยมีข้อมูลที่ต้องแจ้งมีดังนี้
     - ชื่อ
     - รายละเอียดการโอนเงิน
     - File รูปภาพตามขนาดที่กำหนด
     - Link ที่ท่านต้องการให้เชื่อมโยงไป
3. สามารถแจ้งรายละเอียดได้ดังนี้
     - eMail ที่ payakorn@yahoo.com
     - โทรศัพท์แจ้งที่ 086-7575635 คุณอมรรัตน์

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อความโฆษณา
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.