ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2557

ปกติมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์วันจันทร์ ที่ 14 เมษายน เวลา 8 นาฬิกา 11 นาที 24 วินาที

นางสงกรานต์ชื่อ โคราคะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกปีบ แก้วมุกดาหาร เป็นอาภรณ์ ภักษาหารน้ำมันเนย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืนมา บนหลังเสือ

เถลิงศก จุลศักราช 1376

วันพุธ ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 8 นาที 60 วินาที

เถลิงศก2557จุลศักราช1376
มาสเกณฑ์17019อวมาน137
หรคุณ502597กัมมัชพล395
อุจจพล1016ดิถี17
วาร4  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 233
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
1
2
7
4
ยาม
3
4
2
8
ราศี
11
8
10
0
ดิถี
23
20
22
6
ฤกษ์
20
2
19
12

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีมะเมีย นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีงามเสมอกันีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะได้ทุกข์ลำบาก ได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ เสาร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 400 ห่า ตกในจักรวาล 160 ห่า
ตกในหิมพานต์120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net