ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2562

ปกติมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 32 นาที 24 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกทับทิม แก้วปัทมราชเป็นอาภรณ์ ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์
เสด็จนั่งมา บนหลังครุฑ

เถลิงศก จุลศักราช 1381

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน เวลา 19 นาฬิกา 12 นาที 0 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 19 นาฬิกา 30 นาที 0 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2562จุลศักราช1381
มาสเกณฑ์17081อวมาน155
หรคุณ504423กัมมัชพล160
อุจจพล2842ดิถี12
วาร3  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 238
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
2
7
1
2
ยาม
5
1
4
5
ราศี
1
1
0
5
ดิถี
13
25
12
11
ฤกษ์
16
7
15
17

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ฝนแรกปีงาม กลางปีน้อย ปลายปีงามแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลง ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 500 ห่า ตกในจักรวาล 200 ห่า
ตกในหิมพานต์150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net