ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2563

ปกติมาส     อธิกวาร     อธิกสุรทิน

สงกรานต์ วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน เวลา 21 นาฬิกา 27 นาที 0 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 13 เมษายน เวลา 21 นาฬิกา 45 นาที 0 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ โคราคะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกปีบ แก้วมุกดาหารเป็นอาภรณ์ ภักษาหารน้ำมันเนย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า
เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมา บนหลังเสือ

เถลิงศก จุลศักราช 1382

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 42 นาที 36 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2563จุลศักราช1382
มาสเกณฑ์17093อวมาน29
หรคุณ504789กัมมัชพล753
อุจจพล3208ดิถี24
วาร5  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 239
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
5
1
4
3
ยาม
7
2
6
6
ราศี
11
2
10
6
ดิถี
23
26
22
12
ฤกษ์
26
8
25
18

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีชวด นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีน้อย ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะได้ทุกข์ลำบาก ได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ ศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 600 ห่า ตกในจักรวาล 240 ห่า
ตกในหิมพานต์180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.