ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559

ปกติมาส     อธิกวาร     อธิกสุรทิน

สงกรานต์ วันพุธ ที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 54 นาที 36 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ มณฑาเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกจำปา แก้วไพฑูรย์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า
เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมา บนหลังลา

เถลิงศก จุลศักราช 1378

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2559จุลศักราช1378
มาสเกณฑ์17044อวมาน566
หรคุณ503328กัมมัชพล781
อุจจพล1747ดิถี9
วาร7  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 235
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
7
4
6
6
ยาม
7
6
6
2
ราศี
7
10
6
2
ดิถี
13
22
12
8
ฤกษ์
13
4
12
14

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีวอก นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีงาม ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 10 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 500 ห่า ตกในจักรวาล 200 ห่า
ตกในหิมพานต์150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net