ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2561

อธิกมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที 48 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ มโหธรเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกสามหาว แก้วนิลรัตน์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล
เสด็จยืนมา บนหลังนกยูง

เถลิงศก จุลศักราช 1380

วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2561จุลศักราช1380
มาสเกณฑ์17069อวมาน292
หรคุณ504058กัมมัชพล367
อุจจพล2477ดิถี1
วาร2  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 237
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
6
6
5
1
ยาม
3
8
2
4
ราศี
3
0
2
4
ดิถี
3
24
2
10
ฤกษ์
6
6
5
16

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีงาม ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 10 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 600 ห่า ตกในจักรวาล 240 ห่า
ตกในหิมพานต์180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net