ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2558

อธิกมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันอังคาร ที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 24 นาที 0 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 42 นาที 0 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ รากษสเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกบัวหลวง แก้วโมราเป็นอาภรณ์ ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลป์
เสด็จนั่งมา บนหลังสุกร

เถลิงศก จุลศักราช 1377

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 21 นาที 36 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 18 นาฬิกา 39 นาที 36 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2558จุลศักราช1377
มาสเกณฑ์17031อวมาน0
หรคุณ502962กัมมัชพล188
อุจจพล1381ดิถี28
วาร5  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 234
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
4
3
3
5
ยาม
5
5
4
1
ราศี
9
9
8
1
ดิถี
3
21
2
7
ฤกษ์
3
3
2
13

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีมะแม นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีเสมอกันีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลง ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 400 ห่า ตกในจักรวาล 160 ห่า
ตกในหิมพานต์120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net