Hora Payakorn
  :: เก็บตกสาระน่ารู้มาฝาก ::
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์ ยุคสุโขทัย กับ ศิลาจารึก
ศิลาจารึก วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จารึกถึงพระปรีชาสามารถ ด้านดาราศาสตร์ ของพญาลิไท ที่ทรงปรับปรุงแก้ไขศักราช จนสามารถประกอบเป็นปฏิทินสำเร็จ รูปได้ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงหลักที่ 4 ด้านที่ 2 บรรทักที่ 2-7 จารึกเป็นอักษรขอมแปลได้ว่า "โดย พราหมณ์ ดาบส สมเด็จ บพิตร ทรงประกาศ เพทศาสตรคม หลักความยุติธรรมทั้งหลายเป็นต้น โชยติศาสตร์ กล่าวคือ ดาราศาสตร์เป็นต้น คือ ปี เดือนสุริย...    อ่านต่อ...

พระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย
จากหลักฐานประวัติทางด้านโบราณคดีที่ได้พบขึ้นใหม่ๆ ในตอนกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการค้นพบหลักฐานพวกลูกปัดและสิ่งอื่นๆ ที่แสดงว่า ในอาณาเขตดินแดนสุวรรณภูมิของไทยแห่งนี้ได้มีการติดต่อและเป็นเส้นทางการค้าขาย จากประเทศอินเดีย ไปจนจดประเทศเวียดนาม มาเนิ่นนานแล้ว เป็นเวลาร่วม ๓,๐๐๐ ปี ก่อนสมัยพุทธกาลเสียอีก แต่สำหรับตำนานมหาอาณาจักรไทยนั้นเพิ่งจะได้เริ่มมีบันทึกเป็นเรื่องราวมาตั้งแต่กลียุคศักราช แ...    อ่านต่อ...

ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกสมัยกรุงสุโขทัยนับเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทย เป็นพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช หรือพระมหาธรรมราชาลิไทย เป็นวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้รวบรวมเอาคติความเชื่อทุกแง่ทุกมุมของทุกชนชั้นหลายเผ่าพันธุ์มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่านผู้ฟังยำเกรงในการกระทำบ...    อ่านต่อ...

เวชศาสตร์โหราศาสตร์
บทความนี้เป็นผลงานของท่านพันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ ช่วย ทองใบ ผู้ล่วงลับซึ่งได้อุทิศชีวิตให้แก่วงการแพทย์และโหราศาสตร์และได้เขียน เวชศาสตร์โหราศาสตร์ ขึ้นมา ผมเองเป็นเพียงได้นำมาบอกกล่าวเพื่อสืบต่อปณิธานของท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ด้วย หากมีความดีอย่างไรบังเกิดขึ้น ขอได้อุทิศให้แก่ครอบครัวของท่านผู้เขียนและแก่ดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพด้วยเถิด ราศีก...    อ่านต่อ...

ทำนายความรักจากวันเกิด
โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวท ทำนายจากนักษัตรฤกษ์
บันทึกประวัติศาสตร์กับวิชาโหร(พิธีกรรม)
รายงานการค้นคว้าประวัติศาสตร์ของ โหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
มารยาทของโหรก็มีดังจะกล่าวต่อไปนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับวิชาโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ไทย ความหมายของภพทั้ง 12
ทายลักษณะนิสัยจากวันที่เกิด...
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
นักพยากรณ์ (หมอดู) ลิขิตชีวิต ได้หรือไม่
เกร็ดความรู้ทางวิชาโหราศาสตร์เรื่อง กฏของกรรม
การแก้ดวงและการสะเดาะเคราะห์ทางพุทธ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในโหราศาสตร์ กันหน่อย
เขาว่าแม่นมาก (ทำนายจากเดือนเกิด)
...ลัคน์ร้ายในแต่ละราศี...
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.