:: โปรแกรมโหราศาสตร์ และ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์อื่นๆ สำหรับผู้ใช้ PocketPC ::
Untitled Document
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม Pocket Payakon

กลับหน้าแรก | รายละเอียด

เมื่อคุณได้ Download Update ไปแล้ว ให้ทำการขยายไฟล์ แล้ว Copy File ที่ชื่อ pocketpayakorn.vb ลงใน PocketPc ที่ Folder ที่เก็บโปรแกรม (/Payakorn.com Pocket Payakorn) แทนไฟล์เดิม (ควร Backup ไฟล์เดิมไว้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหา)

3 ต.ค 2549
DownLoad

ปรับเป็น Version 2.5.7
แก้ไขการแสดงผลในดวง อินทภาส บาทจันทร์
เชิญ DownLoad Update PocketPayakorn.zip

5 พ.ค 2549

ปรับเป็น Version 2.5.6
เพิ่มการคำนวณดาวพักร์ มณฑ์ เสริด สามารถบันทึกการตั้งค่าได้ แก้ไขปฏิทินจันทรคติ

25 พ.ค 2548

ปรับเป็น Version 2.5.3
เพิ่มดวงนวางค์จักรสิบลัคน์

16 พ.ค 2548

ปรับเป็น Version 2.5.0
เพิ่มการผูกดวงสำหรับผู้เกิดต่างประเทศ ตรีวัย,ตนุเศษ 10 ลัคน์ ปรับการคำนวณเวลาอาทิตย์อุทัย เป็นตามการคำนวณจากเส้นรุ้งแวง ของแต่ละจังหวัด

3 พ.ค 2548

ปรับเป็น Version 2.1.0
เพิ่มการอ่านดาวจร ตามหลักเกณฑ์อายุจร(ชัณษาจร) แก้ไขตารางสัมผุสสิบลัคน์จร ซึ่งแสดงผลผิดพลาด

24 ธ.ค 2547

ปรับเป็น Version 2.0.0
เพิ่มดาวคำนวณดาวย้ายราศี เลือกดาวจรได้ในหน้าจักรราศี เพิ่มดวงอินทภาศ-บาทจันทร์

28 เม.ย 2547

ปรับเป็น Version 1.5.0
ปรับแก้ข้อผิดพลาดในสัมผุสดาวสิบลัคน์ และ เพิ่มพยากรณ์จร (จักรทีปนี)

21 เม.ย 2547

Update Pocket Tarot
แก้ไขการทำนายกรณีเลือกไพ่ 3 ใบ ให้แสดงคำทำนายได้
23 มี.ค.2547
ปรับเป็น Version 1.4.0
ปรับแก้ข้อผิดพลาดในดวงยาม และ เพิ่มระบบการยกเลิกการลงทะเบียน ในกรณีที่จะต้องทำการ Hard Reset เครื่อง จะต้องทำการยกเลิกการลงทะเบียนก่อน(เลือกได้จากเมนูหน้าลงทะเบียน) โดยท่านจะได้รับรหัสการยกเลิกการลงทะเบียน ซึ่งมีผลทำให้โปรแกรมหมดอายุใช้งานลงทันที และจะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยท่านต้องแจ้งรหัสยกเลิกการลงทะเบียน พร้อมทั้ง Product ID ใหม่ที่ได้จากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ หลังจาก Hard Reset เครื่องไปแล้ว โดยไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนใหม่ หากท่านไม่ได้ยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
11มี.ค.2547
Update Version 1.3.5
ปรับแก้การ Plot รูปดวงราศีจักร และ เพิ่มการวิเคราะห์เรือนกระทบเรือน และ บอกธาตุของราศี และ ดาว
11มี.ค.2547
Update Version 1.3.5
แก้ไขการคำนวณ เกณฑ์ชันษาจร ให้ถูกต้อง จากเดิมที่คำนวนในอายุ 24,48,60 ปี ผิดพลาด
8 มี.ค. 2547

ปรับเป็น Version 1.3.5
เพิ่มตารางสัมผุส 10 ลัคน์ และแก้ไข Database Error สำหรับผู้ที่ใช้ PocketPc 2002
ต้อง Uninstall version เดิมก่อน ทั้งนี้จะทำให้ระบบ database ถูกลบ จึงควรสำรอง File ที่ชื่อ payakorn.cdb ก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จึง copy file payakorn.cdb กลับไปไว้ที่ Folder ที่ได้ทำการลงโปรแกรม
8 มี.ค. 2547

Update Version 1.3.5
เพิ่มตารางสัมผุส 10 ลัคน์
3 มี.ค. 2547

Update Version 1.3.2
แก้ไข การบันทึกข้อมูล แล้ว เดือนเป็น 0
3 มี.ค. 2547

DownLoad
Update Lite Version 1.3.2
สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมรุ่น Lite Version 1.3.1หรือ 1.3.2 แล้ว เท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ (Error in Database Open) โดย ให้ทำการขยายไฟล์ แล้ว Copy File ที่ชื่อ pocketpayakorn.vb ลงใน PocketPc ที่ Folder ที่เก็บโปรแกรม (/Payakorn.com Pocket Payakorn)
แก้ไข การบันทึกข้อมูล แล้ว เดือนเป็น 0
เชิญ DownLoad PocketPayakornLiteUpdate.zip
2 มี.ค. 2547

Update Version 1.3.2
แก้ไขการคำนวนสัมผุสดาว ช่วงเวลาเปลี่ยนวัน หลีง 24.00 น. ให้ปรับลดเวลา 18 นาที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา
2 มี.ค. 2547

Update Lite Version 1.3.1
สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมรุ่น Lite Version 1.3.1 แล้ว เท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ (Error in Database Open) โดย ให้ทำการขยายไฟล์ แล้ว Copy File ที่ชื่อ pocketpayakorn.vb ลงใน PocketPc ที่ Folder ที่เก็บโปรแกรม (/Payakorn.com Pocket Payakorn)

แก้ไขการคำนวนสัมผุสดาว ช่วงเวลาเปลี่ยนวัน หลีง 24.00 น. ให้ปรับลดเวลา 18 นาที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 เป็นต้นมา
26 ก.พ. 2547

ปรับเป็น Ver.1.3.2
เพิ่มให้คำทำนายจับยาม , แก้ไขการคำนวณสัมผุสดาว และคำนวนจันทรคติได้ตั้งแต่ พ.ศ.2227-2584
26 ก.พ. 2547

Update Lite Version
สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมรุ่น Lite Version 1.3.1 แล้ว เท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ (Error in Database Open) โดย ให้ทำการขยายไฟล์ แล้ว Copy File ที่ชื่อ pocketpayakorn.vb ลงใน PocketPc ที่ Folder ที่เก็บโปรแกรม (/Payakorn.com Pocket Payakorn)
24 ก.พ. 2547

ปรับเป็น Ver.1.3.1
เพิ่มให้สามารถบันทึกข้อมูล ได้ 255 ตัวอักษร เพิ่มพยากรณ์ทักษาเสวย แทรก อายุ สามารถเลือกเป็นวันตามอาทิตย์อุทัยจริงได้
เชิญ
19 ก.พ. 2547

แก้ไขให้ปัญหาการ Error เมื่อผูกดวงปี พ.ศ. ที่ต่ำกว่า 2325
ปรับแก้ไขเวลาอาทิตย์อุทัยให้คำนวนละเอียดมากขึ้น
7 ก.พ. 2547
ปรับเป็น Ver.1.3.0
แก้ไขการแสดงผลคำทำนายพื้นดวง, เพิ่มดวงยามโหรทายหนู
2 ก.พ. 2547
เปิดตัวโปรแกรมครั้งแรก Ver.1.2.4
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net