ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2565

ปกติมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 10 นาฬิกา 10 นาที 12 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ กาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกมณฑา แก้วมรกตเป็นอาภรณ์ ภักษาหารถั่ว งา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
เสด็จยืนมา บนหลังช้าง

เถลิงศก จุลศักราช 1384

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 7 นาที 48 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2565จุลศักราช1384
มาสเกณฑ์17118อวมาน447
หรคุณ505519กัมมัชพล339
อุจจพล706ดิถี15
วาร7  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 241
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
4
3
3
5
ยาม
3
4
2
8
ราศี
7
4
6
8
ดิถี
13
28
12
14
ฤกษ์
19
10
18
20

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีขาล นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ฝนแรกปีงาม กลางปีน้อย ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลง ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 400 ห่า ตกในจักรวาล 160 ห่า
ตกในหิมพานต์120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.