ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2566

อธิกมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน เวลา 16 นาฬิกา 4 นาที 48 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 16 นาฬิกา 22 นาที 48 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกจงกล แก้วบุษราคัมเป็นอาภรณ์ ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ
เสด็จนั่งมา บนหลังควาย

เถลิงศก จุลศักราช 1385

วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 2 นาที 24 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 24 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2566จุลศักราช1385
มาสเกณฑ์17130อวมาน310
หรคุณ505884กัมมัชพล132
อุจจพล1071ดิถี26
วาร1  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 242
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
7
4
6
6
ยาม
5
5
4
1
ราศี
5
5
4
9
ดิถี
23
29
22
15
ฤกษ์
2
11
1
21

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีเถาะ นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ฝนแรกปีงาม กลางปีน้อย ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 10 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในจักรวาล 200 ห่า
ตกในหิมพานต์150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.