ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2567

ปกติมาส     ปกติวาร     อธิกสุรทิน

สงกรานต์ วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 17 นาที 24 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 13 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 35 นาที 24 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ มโหธรเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกสามหาว แก้วนิลรัตน์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล
เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมา บนหลังนกยูง

เถลิงศก จุลศักราช 1386

วันอังคาร ที่ 16 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 15 นาที 0 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 33 นาที 0 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2567จุลศักราช1386
มาสเกณฑ์17143อวมาน184
หรคุณ506250กัมมัชพล725
อุจจพล1437ดิถี8
วาร3  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 243
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
3
5
2
7
ยาม
7
6
6
2
ราศี
3
6
2
10
ดิถี
3
30
2
16
ฤกษ์
12
12
11
22

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีมะโรง นาคราชให้น้ำ 3 ตัว ฝนแรกปีมาก กลางปีงาม ปลายปีน้อยแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลง ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในจักรวาล 120 ห่า
ตกในหิมพานต์90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.